Most curious: de transformatie-
route voor duurzame groei!

Change management & strategische planning

Alles wat je nodig hebt om van een onbekend of onbemind merk een relovable merk te worden—en te blijven!

Bedrijfscultuur /
het nieuwe werken

Door de snel veranderende markt staat jouw bedrijf steeds sneller voor nieuwe uitdagingen. Stel jezelf eens de vraag, is mijn bedrijfscultuur in staat mee te bewegen met nieuwe technologieën, datamogelijkheden en bieden we een optimale klant- en werknemerservaring?

 

Het nieuwe werken vraagt om na te denken over relevantie en het adequaat reageren op toegevoegde waardes voor medewerkers, klanten, partners, stakeholders en de maatschappij.

Merkidentiteit: op zoek naar de ‘why’

Voor een duurzame transformatieroute kijken we eerst naar de (merk) identiteit én potentie. Strookt die met de ambitie, (huidige) bedrijfscultuur en medewerkers en perceptie van de klant? Samen bepalen we het waarom (de ‘why’); waarom wil iemand graag bij ons werken? Waarom koopt men onze producten? Kortom, waarom zijn we lovable?

Herkenbare eigen bedrijfscultuur

Door de creativiteit, expertise, ambitie en pro-activiteit van jou, je collega’s en stakeholders, gekoppeld aan een herkenbare eigen bedrijfscultuur en strategisch positieplan, brengen we jouw bedrijf in beweging met duurzame verandering en geregisseerde groei als resultaat.

Stagnatie voorkomen

De nieuwe veranderingen / transformatieroute vragen veel van jou, je medewerkers en het management. Zelfs jouw klanten zullen tijdelijk wat meer geduld moeten hebben. Ervaring leert ons dat we rekening moeten houden met onderstaande stagnatie factoren. Het is dan ook van belang deze factoren snel te (kunnen) signaleren en hierop te anticiperen door dit mee te nemen in de transformatie strategy.

Geen of weinig focus op prioriteiten.

“Werken in  de waan van de dag, teveel focus op basale routines. Niet bereid of instaat zijn om de bedrijfs prioriteiten te omarmen.”

Escalaties van kleine problemen, te lang stilstaan bij futiliteiten.

“Zelf geen initiatief en eigenaarschap oppakken.”

Te veel eigen belang, geen focus op de afgesproken route.

“Er gebeurt niet wat er is afgesproken. Geen of beperkt inzicht in waar het nu echt omgaat en initiatieven/ideeën worden niet gedeeld.”

Bedrijfs-cultuur blijft onveranderd, men is niet bereid mee te bewegen.

“Talenten staan stil en ontwikkelen zich niet (meer), raken gefrustreerd en gedemotiveerd.”

Steeds minder binding met de bedrijfsdoelen en -cultuur.

“Talent word/is niet meer gemotiveerd (loopt weg), het word steeds moeilijker kwalitatieve en ambitieuze collega’s aan te trekken.

In drie stappen

1

Samen de ‘Why’ achterhalen, de bedrijfscultuur en positioneringsroute bepalen.

— Door samen de externe-, interne- en topdown perceptie te analyseren en te richten.

— Aan de hand van de langetermijnstrategie doelgericht handelen, en inventariseren interne waardes.

— Door  klant- en toekomstgericht denken.

— Door het voortborduren op huidige successen en het analyseren van en waar nodig doorbreken van blokkades.

— Door transitie (menselijk handelen en gedragsverandering) en transformatie (duurzame bedrijfs (cultuur) groei).

2

We durven door te doen; zonder durf gaan we niks leren en stopt de groei.

— Door collectieve slimheid te delen en uit te dragen.
— Door Multidisciplinaire verantwoording’s groepen.
— Door bedrijfsbreed de zelfde waarde, inzichten, service, expertise, kennis en kunde te leveren.
— Door samen successen (uitbundig) te vieren
— Door elkaar aan te (kunnen) spreken en te stimuleren.

3

Het werkt om dat we het samen (blijven) doen!

— Door samen te transformeren.
— Door gedrag-, cultuur-, proces- en strategie- verandering.
— Door rol- en sturingsprogramma’s.
— Door (positieve) confrontatie en dialoog met jouw organisatie.
— Door samen uit de comfort zone te blijven stappen

Ook toe aan duurzame groei
van jouw bedrijf of merk?

Gaan we voor je regelen! Bel of mail met Ivar van der Most:

MR-2019-White-Retina